Uwolnić Mateusza Piskorskiego

Mateusz Piskorski jest bezprawnie przetrzymywany w areszcie od prawie 2 lat. Za swoją działalność przeciwko okupacji Polski przez wojska amerykańskie i przeciwko członkostwu Polski w NATO został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin na co od prawie 2 lat ABW nie przedstawiła żadnych dowodów. Jedynym celem zatrzymania Piskorskiego było uniemożliwienie mu zorganizowania demonstracji antyimperialistycznej podczas warszawskiego szczytu NATO w 2016. Bezprawne przetrzymywanie Piskorskiego to złamanie wszystkich możliwych norm demokratycznych. Mateusz Piskorski jest więźniem politycznym i każdy kolejny dzień spędzony w areszcie to hańba dla Polski. Dlatego my niżej podpisani domagamy się NATYCHMIASTOWEGO UWOLNIENIA Mateusza Piskorskiego.

Signer cette pétition

En signant, j'autorise Towarzysz Michał à remettre ma signature à ceux qui ont le pouvoir en la matière.


OU

Pour recevrez un e-mail contenant un lien pour confirmer votre signature. Pour vous assurer de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter info@petitions24.net à votre carnet d'adresses ou votre liste des expéditeurs autorisés.

Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Facebook